เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งทบทวนความคุ้มครองตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่เพื่อนพนักงาน (เมื่อผ่านการทดลองงาน 4 เดือน) ซึ่งดูแลโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

more

กฏระเบียบพนักงาน บริษัท ไอ-เซิร์ฟ จำกัด

more